الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات
32 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1384 - شماره 44 » (22 صفحه - از 131 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (W.T.O.) و پیامدهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، از جمله مهم‏ترین مباحثی است که طی سال‏های اخیر در کشور ما مطرح بوده است. با توجه به این‏که حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضای سازمان تجارت جهانی است، در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد، باید ضمن عضویت در این سازمان، مقررات صادرات و واردات خود را با الزامات این سازمان تطبیق دهد. هرچند همواره نگرانی‏هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه‏ی آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند آثار این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‏خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‏ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. به نظر می‏رسد با آغاز فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ایران ناگزیر خواهد بود بر اساس الزامات این سازمان، مقررات صادرات و واردات خود را در سه حوزه‏ی حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت‏های وارداتی و تشویق صادرات تعدیل کند. واژه‏های کلیدی: سازمان تجارت جهانی (W.T.O.)، تجارت بین‏الملل، صادرات و واردات، گات (GATT).