دین، محیط زیست و سلامت انسان
33 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گر چه مدتهاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. خطری را که انسان معاصر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می‌کند، نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را بر هم زده، بلکه سلامتی و موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. آلودگی هوا، گرم شدن کره ی زمین، فرسایش لایه‌ی ازن، تخریب جنگل ها،نابودی گونه های نادر گیاهی و جانوری، آلودگی آب ها، باران های اسیدی، آلودگی صوتی، آزمایش های هسته ای و ... همه و همه نتیجه عملکرد خود انسان است. تهدیدات و خطراتی که محیط زیست انسان را در بر گرفته، خیر خواهان عالم را به چاره جویی در این باره وا داشته تا حق اولیه انسان ها مبنی بر داشتن محیط زیستی سالم بیش از این ضایع نگردد, زیرا بهره مند شدن انسانها از حداقل سلامتی و تندرستی منوط به داشتن محیط زیستی سالم است. یکی از راه حل های بحران کنونی محیط زیست در جهان را می‌توان اجرای آموزه های دینی در این باره دانست. تأکید زیاد اسلام بر حفظ سلامتی و تندرستی و بیان عناصر زیست محیطی در متون دینی، باعث شده است تا اسلام به عنوان مکتبی که دارای دیدگاه جامعی نسبت به مسائل محیط زیست است مطرح شود. هر چند عنوان «محیط زیست» در متون دینی نیامده است اما عناصر محیط زیست به صورت گسترده در منابع اسلامی‌وارد شده است . علاوه بر آن کلیات و عموماتی در اسلام وجود دارد که می‌توان در جهت حل بحران زیست محیطی جهانی از آن ها کمک گرفت. در مکاتب توحیدی، اصول حاکم بر ارتباط انسان با محیط زیست در چارچوب دین الهی تعیین می‌گردد. با نگاهی به متون دینی، به این نتیجه می‌رسیم که تصرف انسان در محیط زیست، نامحدود نیست بلکه باید به طریقی باشد که آدمی را به غایت و هدف خلقت رسانده و او را در جهت دستیابی به حیات طیبه و توسعه متعادل که ضامن ارتقاء وضع جسمی و روحی بشر است، یاری کند. در این مقاله، ضمن بیان دیدگاه اسلام در مورد محیط زیست، راه کارهای آموزه های دینی را در جهت حفظ محیط زیست و سلامت انسان بررسی می‌کنیم. واژه های کلیدی : دین ،اسلام،محیط زیست ، انسان ، سلامت