جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی ( WTO)
30 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1384 - شماره 50 » (27 صفحه - از 89 تا 115)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بى‏تردید شکل‏گیرى سازمان تجارت جهانى (WTO) را باید مهم‏ترین رویداد حقوقى در عرصه تجارت بین‏الملل طى یک دهه اخیر دانست. اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانى نگاه اقتصاددانان، حقوق‏دانان و سیاست‏مداران را به خود جلب نموده است. از سوى دیگر، نگرانى و تردید کشورهاى کم‏تر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهاى موافقان و مخالفان آن، باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این، پذیرش عضویت ناظر جمهورى اسلامى ایران در این سازمان طى ماه‏هاى اخیر باعث شد این مسئله به یکى از مباحث مهم اقتصادى، سیاسى و حقوقى کشور تبدیل شود. با توجه به تأثیرات فراوانى که عضویت در این نهاد مهم بین‏المللى در عرصه‏هاى اقتصاد، فرهنگ، تجارت، سیاست و... از خود بر جاى خواهد گذاشت، آشنایى هر چه بیش‏تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سوء احتمالى ناشى از الحاق به این نهاد بین‏المللى کاهش یابد. این مقاله در صدد است با معرفى این سازمان و رابطه کشورمان با آن، به برخى از سؤالات و ابهامات در این باره پاسخ گوید