الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات
29 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » تیر 1385 - شماره 75 » (10 صفحه - از 61 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (W.t.o) و اثراث آن بر بخش‏های مختلف کشور، یکی از مباحث مهم است. با توجه به اینکه حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضای سازمان تجارت جهانی است، در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد، باید ضمن عضویت در این سازمان، مقررات صادرات و واردات خود را با مقررات این سازمان مطابق سازد و کشورهایی که عضو این سازمان نیستند مثل ایران، بین عدم انزوای از اقتصاد و تجارت جهانی و عضویت در این سازمان و پذیرش شرایط آن، بررسی‏هایی را انجام داده‏اند که به نظر می‏رسد الحاق به سازمان تجارت جهانی سودمندتر باشد. موضوع «جهانی‏شدن» از پدیده‏های شگرفی است که طی دهه‏های اخیر ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. این فرآیند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری یافته است. آثار ناگوار دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی ناشی از آن از یک سو و نیاز به همکاری و هم‏گرایی جهانی از سوی دیگر، باعث شد تا روند جهانی‏شدن سرعت بیشتری به خود بگیرد، به طوری که تمامی عرصه‏های زندگی بشری، تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. در راستای جهانی‏شدن، در حوزه مباحث مالی، اقتصادی و تجاری نیز «صندوق بین‏المللی پول» و «بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه» (بانک جهانی) ایجاد شده است. در زمینه.....